FIBERAMBULANCE _ WWW.KIMENA.FI

Fibersvetsning - Kuituhitsaus - Jakobstad - Pietarsaari

Fiberjobb

Här är en del fastigheter där jag utfört fiberarbeten:

- Campus Jakobstad

- Skatteverket Vasa

- Brandstationen Jakobstad

- Stadshuset Jakobstad

- JNT och c.a 60 undercentraler

- Strengbergs renovering

- Baltic

- Boliden Kokkola

- Outokumpu Jakobstad

- Wisaforest

- m.fl

Kontaktuppgifter/Yhteyst.

 

 F:ma Kim Ena T:mi

Lomvägen 10

68630 Jakobstad

mobil: 044 5218366

ena (at) multi.fi